Onderzoek naar kosten-baten van interieurbeplanting

Donkergroen is hard op zoek naar bedrijven en ouderenzorginstellingen die mee willen werken aan het TKI onderzoek waarvan wij partner zijn. Het TKI project is opgezet door Alterra (WUR) en heeft als doel de financiële kosten en baten van interieurbeplanting boven tafel te krijgen. Dit gaan we doen door bij bedrijven en ouderenzorginstellingen 2 jaar lang de effecten van groen te meten op medewerkers en bewoners. Onze rol in dit project is inrichten, leveren en onderhouden van het benodigde groen.

De positieve effecten van groen op zowel de fysieke als mentale gezondheid van werknemers zijn reeds in talrijke onderzoeken van over de hele wereld aangetoond. Zo weten we inmiddels dat planten een positief effect hebben op het welzijn en functioneren van werknemers. Er is echter één cruciale bron van informatie die nog ontbreekt en dat zijn harde cijfers; cijfers die aantonen wat een investering in binnengroen een organisatie concreet oplevert.

Reeds in wetenschappelijk onderzoek bewezen effecten van binnenbeplanting:

·         Minder ziekteverzuim door

o   stressverlagende werking van planten

o   Luchtzuiverende kwaliteit van planten

·         Hogere productiviteit van werknemers door

o   Creativiteit bevorderende werking van planten

o   Toename oplossend vermogen werknemer door aanwezigheid planten

·         Comfortabelere werkplek

o   Minder klachten over hoofdpijn, geïrriteerde ogen, droge huid, etc

Daarom hebben de onderzoeksinstituten Alterra (WUR) en Fytagoras (afsplitsing TNO) de handen ineen geslagen en samen met een aantal private partijen, waaronder Donkergroen, een onderzoek opgezet om die cijfers op tafel te krijgen. Door onderzoek is het straks mogelijk een gespecificeerde, wetenschappelijk onderbouwde kosten-batenanalyse voor groen in organisaties te maken. Hierbij zijn besparingen te verwachten op energiekosten en ziekteverzuim, en tegelijkertijd een toename van productiviteit en welzijn van medewerkers.

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar bedrijven en ouderenzorginstellingen met een duurzame instelling die  belang hechten aan het welzijn van personeel, en vergroening van de binnenruimte  als een aantrekkelijke optie hiervoor zien. Door  te investeren in dit onderzoek krijgt het bedrijf inzicht in het functioneren van medewerkers en de kwaliteit van de binnenruimte. Dit doen we door een aantal werkplekken in te richten met state-of-the-art groen, twee jaar lang het energieverbruik, productiviteit en welzijn van medewerkers te monitoren en vervolgens de resultaten te bundelen in een overzichtelijk rapport dat veel inzicht geeft in het functioneren van uw werkplekken en personeel. Delen van het onderzoek zullen uiteraard ook wetenschappelijk gepubliceerd worden.