Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.


Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Cookiewetgeving

Op de website van Donkergroen Interieurbeplanting maken wij gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor de primaire functie die de website nodig heeft voor het normaal functioneren. Op deze website worden geen cookies bijgehouden om u de beste gebruikerservaring te geven, profielen op te slaan en/of re-targeting.


Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf ;ogle, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. ;ogle kan deze informatie aan derden verschaffen indien ;ogle hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens ;ogle verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.


De informatie die ;ogle verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar ;ogle en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Colofon

Deze website is het officiële orgaan van Donkergroen bv op internet. De informatie op deze site, de teksten en het beeldmateriaal vallen onder het copyright van Donkergroen bv. Aan de op deze website aanwezige informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Realisatie website All-Fresh, Groningen